Breføring over Fannaråkbreen 

Breføringa for 2019 sesongen starter lørdag 29. juni. 

Frå øvre brekant: 10.30
Frå nedre brekant: 13.00

Tid frå Sognefjellshytta til nedre brekant: 2 timer, inkludert pause.

Påmelding til Sognefjellshytta innan kl 21.00 kvelden før turen.

Fanaråkhytta: 48 15 22 44
Sognefjellshytta: 61 21 29 34

Breføringa kan verte avlyst på kort varsel dersom det er ingen eller få påmelde (gjeld heile sesongen).

Kjem ein frå Sognefjellet må ein følgja breføraren over Fanaråkbreen. Føraren startar frå Fanaråkhytta kvar dag klokka 1o.30 og fører folk ned over breen. Frå nedre brekant går så turen opp att klokka 13.00. Turen over breen er ogso den lettaste vegen til topps, då ein startar i 1430 meters høgde, medan dei andre turane startar på hhv. 850 og 950 meter.

Det er viktig med godt fottøy for å bli med over breen. Joggesko er ikkje tillete. Du treng ikkje ta med anna utstyr som tau og sele. Me stiller med tau og brukar åttetal-knute som innbinding. I tilfelle is på breen har me også krampongar me kan dele ut.

Den største faren på breen er ikkje sprekker i den ruta som me følgjer, men vasshol som dukkar fram ulike stader på breen. Desse ser ein ofte ikkje før ein nesten trakkar opp i dei og kan kome fram i løpet av ein dag.

Pris: 170,- for medlem, 225,- for ikkje-medlem (same pris for born og vaksne). Nedre aldersgrense 6 år.