Breføring over Fannaråkbreen 

For å kome opp til Fannaråkhytta er det mogleg å krysse Fannaråkbreen. Vi fører over breen i somarsesongen, og stiller både med guide og det utstyret ein treng for å kome trygt over.

Breføringa krev påmelding seinast kvelden i forvegen, anten til oss eller til Sognefjellshytta. Breføringa kan verte avlyst på kort varsel dersom det er ingen eller få påmeldte (gjeld heile sesongen).

Påmelding:

Påmelding skjer til Fannaråkhytta eller Sognefjellshytta innan kl 21.00 kvelden før turen:

Fanaråkhytta: 48 15 22 44
Sognefjellshytta
: 61 21 29 34

Praktisk info:

Det er viktig med godt fottøy for å bli med over breen. Joggesko er ikkje tillete. Du treng ikkje ta med anna utstyr, som tau og sele. Me stiller med tau, og i tilfelle is på breen har vi også stegjern vi kan dele ut.

Pris:

175,- for medlem,
230,- for ikkje-medlem (same pris for born og vaksne).

​​​​​​​Nedre aldersgrense 6 år.

Frå Sognefjellshytta , opp breen og til Fannaråken:

Oppmøtestad: Nedre brekant på Fannaråkbreen​​​​​​​
Oppmøtetid: 12:30 
Tid til breen: Turen frå Sognefjellshytta til nedre brekant tek 2-2,5 time, og går på T-merka sti.

 Turen fra Sognefjellshytta og over breen er den lettaste vegen til topps, då ein startar i 1430 meters høgde, medan dei andre turane startar på hhv. 850 og 950 meter. Stien frå Sognefjellshytta er T-merka, sjå ruta på UT.no. Ver obs på skilting allereie ved hytta. Stien går fyrst langs vegen mot Turtagrø, og tar så av sørover (til venstre når ein kjem frå Sognsfjellshytta). Det er mogleg å havne på feil sti om ein ikkje følgjer litt godt med i starten, men det er skilta og merka godt. 

Frå Fannaråken, ned breen og til Sognefjellshytta:

Oppmøtestad: Øvre brekant på Fannaråkbreen 
Oppmøtetid: 11:00 
Tid til breen: Turen frå Fannaråkhytta til øvre brekant tek 45 min-1 time, og går på T-merka sti.

Frå Fannaråkhytta til øvre brekant følgjer ein T-merka sti mot Skogadalsbøen. Etter 45 minuttar-1 time møter ein eit skilt om breføring. Her møter ein breføraren. Når ein skal vere med over breen frå Fannaråkhytta får ein med seg sele og evt. anna utstyr frå hytta.