Jobbe som hyttevert og brefører?

Framfor sesongen 2018 treng me hytteverter/breførere. Du vil jobbe i team på 4-5 personer, dere deler på oppgåver i driften. Det går ut på å ta imot gjester, lage mat, reinhold osv. og er du kvalifisert til breføring deltek du i tillegg på denne. Å jobbe på Fanaråken vil si at du bor på hytta med de andre vertene i hele jobbperioden (3-4 uker). Det er mange som søker og de som er heldige får jobbe i et godt miljø med trivlige friluftsfolk. 

Har du lyst på norges høgstliggjande sommarjobb, send ein kortfatta søknad til fannarakhytta@turistforeningen.no. Om du har jobberfaring frå andre hytter eller brekompetanse, ta dette med i søknaden. Søknadsfrist 1. april.

Jobbe på Fanaråken
Jobbe på Fanaråken Foto: Melissa Venes