Overnatting

Antall sengeplasser: 34

Det er diverre ikkje mogeleg å tinge plass på førehand på Fanaråken. For plasstildeling gjelder turistforeningen sine vanlege reglar om at at born under 12 år og eldre over 60 har fortrinnsrett på sengeplsas og at medlemmer har fortrinnsrett framfor ikkje-medlemmer. 

Sjølv om det ikkje er råd å tinge plass på Fanaråken er det fint dersom større grupper (over 6-7 personar) melder frå om at dei kjem då me då kan få til ei smidigare plasstildeling. 

Hugs at for breføringa må du melde deg på seinast dagen før du skal gå. Me ser helst at påmeldinga skjer til Sognefjellshytta eller Krossbu. 

Grunna dårlige mobilforhold på Fanaråkhytta, vil det til tider ikkje vera råd å oppnå kontakt med toppen. Ein short message service (sms) vil då gjera susen.

Kontaktinformasjon til hytta finner du her.