Prisar

Det skal løne seg å vere medlem! Som DNT-medlem får ein rabatt på både overnatting og mat. Skal ein overnatte i meir enn to døgn, sparer ein inn igjen medlemskapet.  Samstundes støttar ein DNTs arbeid med tilrettelegging for turar og gode opplevingar i fjellet.