Vertskapet på Fannaråkhytta

Ina på Fannaråkhytta.
Ina på Fannaråkhytta. Foto: Jasemin Folvik

Ina Charlotte Moe har vært bestyrer på Fannaråkhytta siden 2019.