Vertskapet på Fannaråkhytta

Bestyrarar på Fannaråkhytta er Eldar og Melissa Venes. Sommersesongen 2017 er Ina Charlotte Moe vikar.